Personuppgiftssskydd och dataskydd.

Vi är glada över ditt intresse för vår webbplats. Skyddet av den personliga integriteten är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi utförligt om hanteringen av dina uppgifter. Vi använder en säker metod för dataöverföring kallas SSL (Secure Socket Layer) för att bearbeta dina beställningar och användarinformation.

Information om dataskydd på Spreadshirt

 

Vi är glada över ditt intresse för vår webbplats. Skyddet av den personliga integriteten är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi utförligt om hanteringen av dina uppgifter.

1. Vem är ansvarig för hanteringen av uppgifter?

Ansvarig för insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter är sprd.net AG, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig, Tyskland (nedan kallat ”Spreadshirt”).

Vid frågor om insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter, vid upplysning, rättelse, spärrning eller radering av uppgifter och återtagande av samtycke som lämnats kan du skicka dessa via e-post, fax eller brev till följande kontaktuppgifter:

sprd.net AG, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig, Tyskland
Fax: +49 (0) 341 59 400 5499
E-post: datenschutz@spreadshirt.net

 

2. I vilken omfattning samlas personuppgifter in, bearbetas och används av Spreadshirt?

Användning av Spreadshirts webbplats

Du kan besöka vår sida utan att lämna uppgifter om dig. Vi sparar – även om besöket sker via nyhetsbrevslänkar – endast åtkomstuppgifter som inte är personliga, t.ex.

  • namnet på din internetleverantör
  • sidan som du besöker oss från
  • namnet på den begärda filen
  • datum och tid för begäran
  • datamängd som överförts
  • meddelande om genomförd begäran
  • användarens webbläsartyp och operativsystem

Dessa uppgifter utvärderas uteslutande för förbättring av vårt erbjudande och gör det inte möjligt att dra några slutsatser om dig.

Beställningar på Spreadshirt

Vi samlar in, bearbetar och använder dina uppgifter för genomförandet av din beställning inklusive den individuella kundrådgivningen och kundservicen samt för en eventuell senare garantihantering.

Efter utgången av de gällande skatte- och handelsrättsliga lagringstiderna raderas dina uppgifter som regel (regelraderingsfrist).

För genomförande av en beställning behöver vi dina namn-, adress- och betalningsuppgifter. För att vi ska kunna bekräfta mottagandet och leveransen av din beställning på Spreadshirt behöver vi dessutom din e-postadress. Den använder vi därutöver för identifieringen till användarkontot.

Om du inte har något användarkonto på Spreadshirt kan du bestämma efter en beställning om du vill skapa ett sådant lösenordsskyddat konto på Spreadshirt. Därigenom kan du använda de uppgifter du angett vid framtida beställningar utan att behöva ange dem igen. Dessutom kan du i kundkontot se tidigare och aktuella beställningar och administrera dina adressuppgifter och bankuppgifter.

Butiksinnehavare/leverantör av idéer

Vi samlar in, bearbetar och använder dina uppgifter även för genomförandet av ett befintligt avtalsförhållande med dig beträffande driften av en Spreadshirtbutik (inklusive ett eventuellt avtal om premiumfunktioner) och/eller ditt utbud av idéer. För genomförandet av dessa avtalsförhållanden krävs att ett användarkonto på Spreadshirt öppnas. Spreadshirt informerar dig med ojämna mellanrum i synnerhet via e-post till exempel om artikel- och tjänsteändringar i Spreadshirts sortiment, servicerapporter, tips och trick för Spreadshirts tjänster.

Reklam och marknadsundersökning

Uppgifter som du har meddelat oss inom ramen för en beställning eller vid registreringen till kundinformation (i synnerhet nyhetsbrev via e-post och post) samlar vi in, bearbetar och använder även för marknadsundersöknings- och reklamändamål, om du har samtyckt till detta eller en lagbestämmelse tillåter detta.

Användningen av dina uppgifter för marknadsundersöknings- och reklamändamål kan du motsätta dig på ovannämnda adress.

Kontakt

När du tar kontakt med oss (till exempel via kontaktformulär eller e-post) samlar vi in, bearbetar och använder dina uppgifter för bearbetning av förfrågan och om följdfrågor uppstår.

Kommentarer och inlägg i bloggen och forumet

Om du lämnar kommentarer i vår blogg samlar vi in, bearbetar och använder det angivna namnet och e-postadressen, medan endast ditt angivna namn syns för andra användare.

För att se innehåll i det skyddade området i Spreadshirts forum och publicera inlägg i forumet måste användaren av forumet identifiera sig med inloggningsuppgifterna (användarnamn och lösenord) till sitt användarkonto på Spreadshirt.

Dessutom sparar vi användarens IP-adress både vid blogg- och foruminlägg.
Alla uppgifter som samlas in vid användningen av bloggen eller forumet används endast för hanteringen av blogg- och forumanvändningen. Insamlingen av uppgifter sker även för vår säkerhet, om någon skriver olagligt innehåll i kommentarer och inlägg (förolämpningar, förbjuden politisk propaganda etc.). I detta fall kan vi själva stämmas för kommentaren eller inlägget och är därför intresserade av den aktuella författarens identitet.

Kommentarsprenumeration

Du kan prenumerera på nyheterna i vår blogg och de följande kommentarerna till inläggen i forumet. För detta ändamål samlar vi in, bearbetar och använder din e-postadress. Du kan när som helst avbryta de löpande kommentarsprenumerationerna utan att några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna uppstår för dig.

Alternativt kan du prenumerera på bloggnyheterna via ett så kallat RSS-flöde. Då skapas enligt ditt val antingen ett så kallat dynamiskt bokmärke (Live Bookmarks) på bloggsidan i din webbläsare eller så sparas bloggens webbplatsdata i en programvara för detta (t.ex. Microsoft Outlook). Nyheterna på vår blogg laddas då på nytt automatiskt vid varje start av din webbläsare resp. den aktuella programvaran och är tillgängliga via bokmärket i din webbläsare eller den aktuella programvaran. Då sparar vi endast åtkomstuppgifter som inte är personliga, till exempel typen av operativsystem, namnet på din internetleverantör, datum och tid för begäran, namnet på den begärda filen och din IP-adress. Dessa uppgifter utvärderas uteslutande för förbättring av vårt erbjudande och gör det inte möjligt att dra några slutsatser om dig. Du kan avbeställa RSS-flödet genom att radera bokmärket i din webbläsare eller den aktuella programvaran.

 

3. Lämnas mina uppgifter vidare?

En överföring av dina personuppgifter sker till tjänsteleverantörer som vi använder inom ramen för genomförandet av ordern och avräkningen (t.ex. speditör, logistiker, banker) och när tredje parter bearbetar uppgifter på uppdrag av oss. Vid en expressbeställning på Spreadshirt kommer vi även att meddela transportföretaget kundens telefonnummer för att kunna bestämma leveranstidpunkten. De översända uppgifterna får respektive mottagare endast använda för att fullgöra sin uppgift.

 

4. Kan jag kräva upplysning, rättelse, spärrning eller radering av mina uppgifter?

Enligt den tyska dataskyddslagen har du, om de rättsliga förutsättningarna föreligger, rätt till kostnadsfri upplysning om dina sparade uppgifter och rätt till rättelse, spärrning eller radering av dessa uppgifter.

 

5. Vilka uppgifter används vid tävlingar?

Vid tävlingar använder vi uppgifter för att underrätta vinnaren och med ditt samtycke till reklam för våra erbjudanden. Detaljerad information hittar du i våra villkor för deltagande till respektive tävling.

 

6. Sätts cookies vid besök på Spreadshirts webbplats?

På våra webbsidor använder vi så kallade cookies. Cookies är filer som sparas på ditt datamedium och som sparar vissa inställningar och data för utbyte med vårt system via din webbläsare. Denna lagring hjälper oss att utforma webbsidorna för dig och underlättar din användning genom att exempelvis vissa inmatningar av dig sparas så att du inte ständigt behöver upprepa dem. Din webbläsare tillåter begränsande inställningar för användningen av cookies, vilket kan leda till att vår webbplats inte längre fungerar resp. fungerar begränsat för dig. Cookies kan även tas bort där.

Sessionscookies

Sessionscookies tas bort igen efter att du stängt din webbläsare.

Långtidscookies

Hos oss används cookies som blir kvar på din hårddisk. Förfallotiden ställs in på ett datum i framtiden för din bekvämlighet. Vid ett nytt besök identifieras då automatiskt att du redan har varit hos oss och vilka inmatningar och inställningar du föredrar (s.k. långtidscookies).

Spreadshirts cookies

I de cookies som används av Spreadshirt sparas inga personuppgifter så att informationen inte kan kopplas till någon bestämd person. Tvärtom sker datainsamlingen i pseudonymiserad form genom tilldelning av ett identifieringsnummer, som inte förs samman med dina personuppgifter. Dessa cookies innehåller information om användningen av vår webbplats, till exempel vilka sidor eller produkter i vårt utbud som besökts.

Cookies från tredjepartsleverantörer

Spreadshirt arbetar tillsammans med företag för att göra Spreadshirts webbsidor intressanta för dig. Därför sparas även cookies från partnerföretag på din hårddisk vid ett besök på våra webbsidor. Inte heller i cookies från tredjepartsleverantörer sparas några personuppgifter så att inte heller denna information kan kopplas till någon bestämd person. Datainsamlingen sker i pseudonymiserad form genom tilldelning av ett identifieringsnummer, som inte förs samman med dina personuppgifter. Dessa cookies innehåller information om användningen av vår webbplats, till exempel vilka webbsidor och produkter i vårt utbud som besökts.

Du kan motsätta dig skapandet av användningsprofiler vid användning av pseudonymer. Motsvarande möjligheter hos tredjepartsleverantörerna beskriver vi nedan.

 

7. Vilka marknadsföringsåtgärder använder Spreadshirt?

E-postreklam med nyhetsbrevsanmälan och reklam med post

När du har anmält dig separat till e-postnyhetsbrevet används din e-postadress av oss för egna reklamändamål tills du avanmäler dig från e-postnyhetsbrevet. När du har samtyckt till reklam med post används dina adressuppgifter för egna reklamändamål tills du avanmäler dig från reklam med post. Du kan när som helst göra avanmälan utan att några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna uppstår för dig.

E-postreklam utan nyhetsbrevsanmälan

Om du vid insamlingen av din e-postadress i beställningsprocessen eller tidigare inte har motsatt dig detta, använder vi den för att regelbundet skicka information om egna, liknande produkter som de beställda. Detta fungerar inte som samtycke från dig till en användning av din e-postadress för reklamändamål.

Användningsbaserad reklam

Information som vi får av en användare av vår webbplats hjälper oss att utforma och framställa reklam som är intressant för dig och anpassad till dig. Därför används information i pseudonymiserad form som du meddelar oss med ditt besök, som information om din dator och anslutningen till internet, operativsystem och plattform, datum och tid för besöket på webbplatsen eller produkter som du har tittat på.

För registrering av ditt användningsmönster sparas en cookie på din dator, som möjliggör en igenkänning, men inte tillåter någon personlig identifiering av dig.

Datainsamlingen för att skicka den användningsbaserade reklamen sker på uppdrag av Spreadshirt genom:


Om du inte vill få någon användningsbaserad reklam längre, kan du motsätta dig denna via följande länkar:


Dessutom tillåter din webbläsare begränsande inställningar för användningen av cookies även från tredjepartsleverantörer, vilket kan leda till att vår webbplats inte längre fungerar resp. fungerar begränsat för dig. Cookies kan även tas bort där.

Rätt att göra invändningar beträffande användning av uppgifter för reklamändamål

Naturligtvis kan du när som helst motsätta dig en fortsatt användning av dina uppgifter för reklamändamål – även om denna är tillåten enligt lag utan ditt samtycke – genom ett enkelt meddelande till oss, utan att några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna uppstår för dig. Ditt meddelande kan till exempel lämnas via e-post till datenschutz@spreadshirt.net, via nyhetsbrevsadministrationen i ditt användarkonto på Spreadshirt, via avanmälningslänken i ett nyhetsbrev som mottagits via e-post eller de andra kontaktmöjligheter som nämns under punkt 1.

 

8. Vad händer vid integrering av tredje parts tjänster och innehåll på Spreadshirts webbsidor?

Inom vår webbplats integreras även tredje parts innehåll, till exempel videor från YouTube eller grafik från andra onlineleverantörer. Detta förutsätter alltid att leverantörerna av detta innehåll (nedan kallade ”tredjepartsleverantör”) ser användarnas IP-adress. Utan IP-adressen skulle inte innehållet kunna återges i den aktuella användarens webbläsare. IP-adressen krävs därmed för framställningen av detta innehåll. Vi försöker endast använda sådant innehåll vars tredjepartsleverantör enbart använder IP-adressen till att leverera innehållet. Vi kan dock inte påverka om tredjepartsleverantören sparar IP-adressen t.ex. för statistiska ändamål. Om vi känner till detta informerar vi dig om det.

 

9. Använder Spreadshirt uppgifter för webbanalys?

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Genom Google Analytics samlas uppgifter in och sparas, och av dessa skapas användningsprofiler under användning av pseudonymer. Dessa användningsprofiler använder vi för att analysera besökarbeteendet och de utvärderas för förbättring och behovsanpassad utformning av vårt erbjudande. De pseudonymiserade användningsprofilerna förs inte samman med personuppgifter om personen bakom pseudonymen utan ett separat uttryckligt samtycke av den berörda.

Google Analytics använder cookies som sparas på din dator och möjliggör på det sättet en igenkänning vid ett nytt besök på vår webbplats. Den information som skapas genom denna cookie om din användning av denna webbplats överförs som regel till en server som tillhör Google i USA och sparas där. På grund av aktiveringen av IP-anonymiseringen på denna webbplats förkortas dock först din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som anslutit sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server som tillhör Google i USA och förkortas där. Google följer dataskyddsbestämmelserna i ”US Safe Harbor”-avtalet och är registrerat i det amerikanska handelsdepartementets ”Safe Harbor”-program.

På uppdrag av leverantören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om onlineaktiviteterna och för att skapa fler tjänster kopplade till onlineanvändning och internetanvändning gentemot leverantören. Den IP-adress som översänts inom ramen för Google Analytics från din webbläsare förs inte samman med andra uppgifter av Google. Google kommer eventuellt även att överföra denna information till tredje part, om detta föreskrivs i lag eller om tredje part bearbetar dessa uppgifter på uppdrag av Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom en inställning i din webbläsarprogramvara. Vi upplyser dig dock om att du i detta fall eventuellt inte kommer att kunna använda samtliga funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan dessutom förhindra registreringen av de uppgifter som cookien hämtar och som avser din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google och bearbetningen av dessa uppgifter av Google genom att du laddar ned och installerar det insticksprogram för webbläsare som är finns på följande länk: https://tools.google.com

Dessutom kan du förhindra registreringen av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering av dina uppgifter vid besöket på webbplatsen: Avaktivera Google Analytics

Mer information om användningsvillkor och dataskydd hittar du på http://www.google.com/analytics/terms/ resp. på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.

Vi vill informera om att Google Analytics på denna webbplats har utvidgats med koden ”gat._anonymizeIp();” för att garantera en anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k. IP-maskering) genom Google Analytics.

Kampyle

Denna webbplats använder Kampyle, en webbanalystjänst från Kampyle Ltd. (”Kampyle”). Insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter sker i detta fall genom Kampyle. För användningen av Kampyle gäller separata användningsvillkor och dataskyddsbestämmelser, som du för närvarande hittar på http://www.kampyle.com/enterprise/company/privacy-policy resp. http://www.kampyle.com/enterprise/company/terms-of-use.

Ytterligare analystjänster

På denna webbplats samlas genom ytterligare analystjänster uppgifter in och sparas, och av dessa skapas användningsprofiler under användning av pseudonymer. Dessa användningsprofiler använder vi för att analysera besökarbeteendet och de utvärderas för förbättring och behovsanpassad utformning av vårt erbjudande. För detta kan cookies användas. De pseudonymiserade användningsprofilerna förs inte samman med personuppgifter om personen bakom pseudonymen utan ett separat uttryckligt samtycke av den berörda. Du kan förhindra lagring av cookies genom en inställning i din webbläsarprogramvara. Vi upplyser dig dock om att du i detta fall eventuellt inte kommer att kunna använda samtliga funktioner på denna webbplats fullt ut. Spreadshirt använder följande analystjänster:

Omniture och AdLens, webbanalystjänster från leverantören Adobe Systems Software Ireland Limited – mer information om dataskydd på Adobe Systems Software Ireland Limited hittar du på: http://www.adobe.com/de/privacy resp. http://www.adobe.com/de/privacy/analytics. Du kan motsätta dig insamling, lagring och användning av uppgifter för framtiden genom att avanmäla dig från detta på http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.

Optimizeley, en webbanalystjänst från leverantören Optimizely, Inc – mer information om dataskydd på Optimizely, Inc hittar du på https://www.optimizely.com/privacy. Du kan motsätta dig insamling, lagring och användning av uppgifter för framtiden genom att avanmäla dig från detta på https://www.optimizely.com/opt_out.

 

10. Använder Spreadshirt sociala insticksprogram?

Facebook

Vår webbplats använder s.k. sociala insticksprogram (”insticksprogram”) från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Insticksprogrammen är märkta med Facebook-logotypen eller ”gilla-knappen”. En översikt över insticksprogrammen hittar du på http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När användaren går in på en av våra webbsidor som innehåller ett sådant insticksprogram upprättas en direkt anslutning via insticksprogrammet mellan användarens webbläsare och Facebooks server. Därigenom får Facebook informationen att användaren har gått in på den aktuella sidan. Om användaren är medlem på Facebook kan Facebook koppla besöket till användarens konto på Facebook, såvida användaren under öppnandet av webbsidan samtidigt är inloggad på Facebook. När användaren interagerar med insticksprogrammet, till exempel trycker på ”gilla-knappen” eller lämnar en kommentar, och under öppnandet av webbsidan samtidigt är inloggad på Facebook, överförs den aktuella informationen från webbläsaren direkt till Facebook och sparas där.

Notera att vi inte får veta de överförda uppgifternas innehåll eller deras användning genom Facebook. Mer information om detta hittar du i Facebooks policy för dataanvändning på http://www.facebook.com/about/privacy/.

Om du vill förhindra en sådan tilldelning och användning av uppgifter, måste du logga ut från ditt konto på Facebook före besöket på vår webbplats.

Pinterest

Vår webbplats använder dessutom sociala insticksprogram från det sociala nätverket Pinterest, Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA 94301 USA. Insticksprogrammen är märkta med ”pin it”-knappen (pinna). Med hjälp av knappar är det möjligt att dela en sida resp. motiv på vår webbplats på Pinterest.

När användaren går in på en av våra webbsidor som innehåller ett sådant insticksprogram upprättas en direkt anslutning via insticksprogrammet mellan användarens webbläsare och Pinterests server. Därigenom får Pinterest informationen att användaren har gått in på den aktuella sidan. Om användaren klickar på Pinterests ”pin it”-knapp och samtidigt är inloggad på sitt konto på Pinterest kan användaren länka innehåll på denna webbsida till sin profil på Pinterest. Därigenom kan Pinterest koppla besökarna på vår webbsida till respektive besökares användarkonto på Pinterest.

Vi vill informera om att vi inte får veta de överförda uppgifternas innehåll eller deras användning genom Pinterest. Mer information om detta finns i Pinterests dataskyddsförklaring på: http://about.pinterest.com/privacy.

Om du vill förhindra en sådan tilldelning och användning av uppgifter, måste du logga ut från ditt konto på Pinterest före besöket på vår webbplats.

Addthis

Vår webbplats använder det så kallade sociala insticksprogrammet Addthis från leverantören Clearspring Technologies, Inc. Addthis är en bokmärkningstjänst som gör det möjligt att sätta bokmärken och enklare dela webbplatser (t.ex. via Pinterest). Efter att ha avslutat en beställning på Spreadshirt kan besökaren dela den nyss beställda artikeln med hjälp av insticksprogrammet via e-post eller via olika sociala nätverk på internet. Addthis använder cookies. De uppgifter som då hämtas (t.ex. användningstidpunkt eller webbläsarspråk) överförs till USA och bearbetas där av Clearspring Technologies, Inc.

Mer information om databehandling och dataskydd genom Clearspring Technologies, Inc. hittar du på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Denna webbplats innehåller i synnerhet upplysningar om typen av bearbetade uppgifter och deras användningsområde. En bearbetning av de berörda uppgifterna av oss äger inte rum. Du kan motsätta dig insamling, lagring och användning av uppgifter för framtiden genom att avanmäla dig från detta på http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

ShareThis

Denna webbplats använder det så kallade sociala insticksprogrammet ShareThis från leverantören ShareThis, Inc., som möjliggör enklare delning av webbsidor (t.ex. via e-post, Facebook, Pinterest, Twitter etc.). För detta använder ShareThis cookies. De uppgifter som då hämtas (t.ex. användningstidpunkt eller webbläsarspråk) överförs till USA och bearbetas där av ShareThis, Inc.

Dataskyddsförklaringen från ShareThis, Inc. finns på http://www.sharethis.com/legal/privacy/. Denna webbplats innehåller i synnerhet information om typen av bearbetade uppgifter och deras användningsområde. En bearbetning av de berörda uppgifterna av oss äger inte rum. Du kan motsätta dig insamling, lagring och användning av uppgifter för framtiden genom att avanmäla dig från detta på http://www.sharethis.com/legal/privacy/.

 

11. Är mina uppgifter säkra?

Dina personuppgifter och betalningsuppgifter överförs i beställningsprocessen krypterade via internet. Vi skyddar vår webbplats och övriga system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstöring, åtkomst, förändring och spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer. Åtkomst till ditt kundkonto är endast möjlig efter att ditt personliga lösenord har angetts. Du ska alltid behandla din åtkomstinformation konfidentiellt och stänga webbläsarfönstret när du har avslutat kommunikationen med oss, i synnerhet om du använder datorn gemensamt med andra.

 

12. Vilka samtyckesförklaringar används på Spreadshirts webbsidor?

Nedanstående samtycken har du gett uttryckligen och vi har protokollfört ditt samtycke. Enligt den tyska telemedielagen är vi skyldiga att alltid ha innehållet i samtycken redo. Vi vill informera dig om att dina samtycken alltid kan återtas för framtida verkan.


Prenumerera på nyhetsbrev
[Fält för inmatning av e-postadress] [Anmäla]
Anmäl dig till Spreadshirts nyhetsbrev. Vad får jag?
(Avanmälan alltid möjlig)


Prenumerera på nyhetsbrev
[Fält för inmatning av e-postadress] [Anmäla]
Dataskydd på Spreadshirt:
Spreadshirt använder endast din e-postadress för att skicka informationsmeddelanden till dig. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet.


Nyhetsbrev för kunder De bästa produkterna på marknadsplatsen och aktuella erbjudanden från Spreadshirts sortiment – varje vecka i din inkorg. Avanmälan alltid möjlig.
[Button:] Prenumerera


Nyhetsbrev för butiksinnehavare Vi ger dig information om specialkampanjer, nya funktioner och avslöjar tips och trick för din butik. Detta nyhetsbrev skickar vi ungefär en gång i månaden. Avanmälan alltid möjlig.
[Button:] Prenumerera