Informasjon om personvern og Datasikkerhet.

Takk for din interesse for vårt online-tilbud. Vern av privatsfæren din er svært viktig for oss. Nedenfor får du utførlig informasjon om vår håndtering av dine data. Vi bruker en sikker metode for dataoverføring kjent som SSL (Secure Socket Layer) til å behandle dine bestillinger og brukerinformasjon.

Informasjon om personvern hos Spreadshirt

 

Takk for din interesse for vårt online-tilbud. Vern av privatsfæren din er svært viktig for oss. Nedenfor får du utførlig informasjon om vår håndtering av dine data.

1. Hvem er ansvarlig for håndtering av data?

Ansvarlig for innhenting, bearbeiding og bruk av dine personrelatere opplysninger og data er sprd.net AG, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig, Tyskland (heretter kalt «Spreadshirt»).

Ved spørsmål om innhenting, bearbeiding eller bruk av dine personrelaterte data, ved forespørsler, rettelser, sperring eller sletting av data og endring av tidligere gitte samtykker, kan du sende dette til e-post, faks eller brev til følgende kontaktopplysninger:

sprd.net AG, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig, Tyskland
Telefaks: +49 (0) 341 59 400 5499
E-post: datenschutz@spreadshirt.net

 

2. I hvilket omfang blir personrelaterte data innhentet, bearbeidet og brukt fra Spreadshirts side?

Bruk av Spreadshirts tilbud på nettet

Du kan besøke våre sider uten å gi opplysninger om din person. Vi lagrer - også hvis besøket skjer via lenker i nyhetsbrev - kun tilgangsdata som ikke er personrelatert, som f.eks.

  • navnet på Internett-provideren
  • siden du kom til oss fra
  • navnet på filen som leses
  • dato og klokkeslett for visningen
  • overført datamengde
  • melding om vellykket visning
  • brukerens nettleser og operativsystem

Disse opplysningene evalueres utelukkende for å kunne forbedre vårt tilbud og gir ikke mulighet til å identifisere personer.

Bestillinger hos Spreadshirt

Vi innhenter, bearbeider og bruker dine opplysninger for avvikling av ditt kjøp og individuell kundebehandling og rådgivning, samt for behandling av eventuelle reklamasjon senere.

Etter at de skatte- og handelsrettslige oppbevaringspliktige periodene er utløpt, blir dine data normalt slettet (regulær slettefrist).

For å utføre bestillinger, trenger vi dine navne-, adresse- og betalingsopplysninger. For at vi skal kunne bekreftet mottak og utsendelse av din bestilling hos Spreadshirt, trenger vi dessuten din e-postadresse. Disse bruker vi også for din identifisering av brukerkontoen.

Hvis du ikke har noen brukerkonto hos Spreadshirt, kan du etter en utført bestilling avgjøre om du vil opprette en slik passordbeskyttet konto hos Spreadshirt. Dermed kan du bruke de dataene du har oppgitt ved fremtidige bestillinger uten å måtte oppgi dem på nytt. I brukerkontoen kan du dessuten få vist tidligere og aktuelle bestillinger, og administrere dine adresseopplysninger og din bankforbindelse.

Butikkeier / idéleverandør

Vi innhenter, bearbeider og bruker dine data dessuten til å oppfylle et kontraktsforhold med deg når det gjelder drift av en Spreadshirt-butikk (inkludert en eventuell kontrakt om premium-funksjoner) og/eller ditt tilbud av ideer. For å kunne oppfylle slike kontraktsforhold er det nødvendig å åpne en Spreadshirt-brukerkonto. Spreadshirt vil av og til sende deg informasjon på e-post, for eksempel om endringer i artikler eller ytelser i Spreadshirts sortiment, servicerapporter samt råd og tips om Spreadshirts ytelser.

Reklame og markedsforskning

Data du har meddelt oss i forbindelse med en bestilling eller ved registrering for kundeinformasjon (spesielt nyhetsbrev via e-post og post), vil vi også oppbevare, bearbeide og bruke til reklame og markedsforskning, såfremt du har samtykket i dette eller en lovbestemmelse gir mulighet til det.

Du kan ta kontakt på adressen ovenfor for å forhindre bruk av dine opplysninger til reklame eller markedsforskning.

Kontakt

Hvis du tar kontakt (f.eks. via kontaktskjema eller på e-post) vil vi innsamle, bearbeide og bruke dine opplysninger for å bearbeide forespørselen og i tilfelle det oppstår følgespørsmål.

Kommentarer og bidrag på blogg og forum

Hvis du etterlater bidrag på vår blogg, vil vi innsamle, bearbeide og bruke det navnet og den e-postadressen du har oppgitt; men kun det navnet du har oppgitt vil være synlig for andre brukere.

For å se innholdet på det lukkede området i Spreadshirts forum og publisere bidrag i Spreadshirts forum, må brukeren av forumet identifisere seg med innloggingsopplysningene (brukernavn og passord) for Spreadshirt-brukerkontoen.

Ved bidrag i blogg og forum lagrer vi også brukerens IP-adresse.
Alle data som samles inn under bruk av blogg eller forum brukes utelukkende til å avvikle bruken av blogg- og forum. Innsamlingen av data skjer også for vår sikkerhet, i tilfelle noen skriver lovstridig innhold i kommentarer og bidrag (fornærmelser, forbudt politisk propaganda osv.). I slike tilfeller kan vi selv måtte stå til rette for kommentaren eller bidraget, og er derfor interessert i forfatterens identitet.

Kommentarabonnementer

Du kan abonnere på nyheter i bloggen vår og på følgekommentarer i bidragene på forumet. For dette formålet vil vi samle inn, bearbeide og bruke din e-postadresse. Du kan når som helst avbestille kommentarabonnementer uten andre kostnader enn forbindelseskostnadene i henhold til din basistariff.

Eventuelt kan du abonnere på bloggnyheter via en såkalt RSS-feed. Her kan du velge mellom et såkalt dynamisk bokmerke (Live Bookmarks) for bloggsiden i nettleseren din, eller lagre nettsidedataene til bloggen i en egnet programvare (f.eks. Microsoft Outlook). Nyhetene på bloggen vår vil da automatisk bli lastet inn på nytt hver gang nettleseren eller programvaren åpnes, og er tilgjengelig via bokmerkene i nettleseren eller i programvaren. Vi lager bare tilgangsdata uten personhenvisninger, som f.eks. operativsystem, navn på Internett-provideren, dato og klokkeslett for visningen, navnet på den viste filen og din IP-adresse. Disse opplysningene evalueres utelukkende for å kunne forbedre vårt tilbud og gir ikke mulighet til å identifisere personer. Du kan avbestille RSS-feeden ved å slette det tilsvarende bokmerket i nettleseren eller programvaren.

 

3. Blir opplysningene mine gitt videre?

Dine personrelaterte opplysninger vil bli gitt videre til tjenestetilbydere som brukes i forbindelse med utførelse og avregning av et oppdrag (f.eks. transportbedrift, logistikkleverandør, banker) og hvis en tredjepart bearbeider opplysninger på oppdrag fra oss. Ved ekspressbestillinger hos Spreadshirt vil vi også meddele kundens telefonnummer til transportbedriften, slik at det er mulig å avtale et leveringstidspunkt. Mottakerne kan kun bruke de overførte opplysningene til å utføre sin oppgave.

 

4. Kan jeg be om informasjon om, korrigering, sperring eller sletting av mine data?

I følge tysk personvernlovgivning (Bundesdatenschutzgesetz) har du rett til gratis informasjon om dine lagrede data og rett til korrigering, sperring eller sletting av disse, såfremt de juridiske forutsetningene foreligger.

 

5. Hvilke opplysninger brukes ved konkurranser?

Ved konkurranser bruker vi dine opplysninger for å kunne ta kontakt ved gevinst og til reklame for våre tilbud, dersom du har samtykket i dette. Detaljerte opplysninger finner du i konkurransevilkårene for den enkelte konkurransen.

 

6. Blir det brukt nettkapsler (cookies) ved besøk hos Spreadshirts inlinetilbud?

På våre online-tilbud bruker vi såkalte nettkapsler, også kjent som «cookies». Nettkapsler er filer som lagres på harddisken din, der det lagres bestemte innstillinger og data for utveksling med vårt system via nettleseren din. Slik lagring hjelper oss å tilpasse online-tilbudene til deg og forenkler bruken for deg, for eksempel ved at visse opplysninger du har angitt blir lagret, slik at du ikke må legge dem inn flere ganger. I nettleseren din kan du stille inn begrensninger for bruk av nettkapsler. Det kan føre til at vårt tilbud ikke lenger fungerer hos deg, eller fungerer i begrenset omfang. Du kan også slette nettkapsler i nettleseren.

Session-nettkapsler

Session-nettkapsler slettes når du lukker nettleseren.

Langtids-nettkapsler

Vi plasserer nettkapsler som blir værende på din harddisk. For å gjøre det mer enklere for deg, har vi satt forfallsdatoen på en dato i fremtiden. Ved neste besøk registreres det automatisk at du allerede har vært hos oss, og hvilke inntastinger og innstillinger du foretrekker (såkalte langtids-nettkapsler).

Nettkapsler fra Spreadshirt

Ingen av nettkapslene fra Spreadshirt lagrer personrelevante opplysninger, dvs. at informasjonen ikke kan tilordnes til bestemte personer. I stedet foregår datainnsamlingen pseudoanonymisert form ved at det tilordnes et identifikasjonsnummer som ikke sammenføres med personrelaterte data. Nettkapslene inneholder informasjon om bruken av vårt online-tilbud, for eksempel hvilke sider eller produkter i vårt tilbud som besøkes.

Informasjonskapsler fra tredjepartsleverandører

Spreadshirt samarbeider med andre firmaer for å gjøre Internett-tilbudet og Spreadshirts tilbud på nettet interessant for deg. Derfor blir det også lagret nettkapsler fra våre partnerbedrifter på harddisken din under besøk hos vårt online-tilbud. Heller ikke nettkapslene fra tredjeparter lagrer personrelevante opplysninger, dvs. at informasjonen ikke kan tilordnes til bestemte personer. Datainnsamlingen foregår i pseudoanonymisert form ved at det tilordnes et identifikasjonsnummer som ikke sammenføres med personrelaterte data. Nettkapslene inneholder informasjon om bruken av vårt online-tilbud, for eksempel hvilke nettsider og produkter i vårt tilbud som besøkes.

Du kan avvise oppretting av brukerprofiler ved bruk av pseudonymer. Tilsvarende muligheter hos tredjepartsleverandører beskrives nedenfor.

 

7. Hvilke reklametiltak bruker Spreadshirt?

E-postreklame med nyhetsbrevregistrering og reklame per post

Hvis du har registrert deg for vårt e-post-nyhetsbrev, bruker vi din e-postadresse for våre egne reklameformål, frem til du eventuelt avbestiller e-post-nyhetsbrevet. Hvis du har samtykket i å motta reklame per post, bruker vi dine adresseopplysninger for våre egne reklameformål, frem til du eventuelt avbestiller reklame per post. Du kan til enhver til utføre avbestillingen, uten at det oppstår andre kostnader enn forbindelseskostnadene i henhold til din basistariff.

E-postreklame uten nyhetsbrevregistrering

Hvis du ikke har motsatt deg dette under registrering av e-postadressen din eller tidligere, bruker vi e-postadressen til å sende deg regelmessig informasjon om tilbud fra oss som likner på det du har bestilt. Denne merknaden fungerer ikke som et samtykke fra din side i å bruke e-postadressen til reklameformål.

Reklame basert på bruk

Informasjon som vi mottar fra en bruker av vårt online-tilbud, hjelper oss å fremstille og vise reklame som er tilpasset for deg. For dette bruker vi informasjon i anonymisert form som vi får fra deg under ditt besøk, som informasjon om din datamaskin og Internettforbindelse, operativsystem og plattform, dato og klokkeslett for besøket på nettsiden eller produktene du har sett på.

For å registrere ditt bruksmønster lagres det en nettkapsel på datamaskinen din for å muliggjøre en gjenkjenning, men som ikke har noen mulighet for å identifisere deg som person.

Datainnsamlingen for utlevering av bruksbasert reklame utføres på oppdrag fra Spreadshirt av:


Hvis du ikke lenger vil motta bruksbasert reklame, kan du motsette deg dette på følgende lenke:


I nettleseren din kan du dessuten stille inn begrensninger for bruk av nettkapsler fra tredjepartsleverandører. Det kan føre til at vårt tilbud ikke lenger fungerer hos deg, eller fungerer i begrenset omfang. Du kan også slette nettkapsler i nettleseren.

Rett til å nekte bruk av data til reklameformål

Selvsagt kan du til enhver tid nekte bruk av dine data til reklameformål – også dersom denne bruken er juridisk tillatt uten ditt samtykke – ved å sende oss en enkel melding, uten at det oppstår andre kostnader enn forbindelseskostnadene i henhold til din basistariff. Meldingen kan du for eksempel sende på e-post til datenschutz@spreadshirt.net, via nyhetsbrev-administrasjonen i brukerkontoen din, via avbestillingslenken i e-post-nyhetsbrevet du har mottatt eller via andre kontaktmuligheter som nevnt i punkt 1.

 

8. Hva skjer ved integrering av tjenester og innhold fra tredjepart i online-tilbudet fra Spreadshirt?

I vårt online-tilbud er det også integrert innhold fra tredjepart, f.eks. videoer fra Youtube eller grafikk fra andre nettleverandører. Dette forutsetter alltid at de som tilbyr dette innholdet (heretter kalt «tredjepartsleverandør») har tilgang til brukerens IP-adresse. Uten IP-adressen kan ikke innholdet gjengis i nettleseren til brukeren. IP-adressen er dermed påkrevd for å vise innholdet. Vi gjør vårt beste for å bare bruke innhold der tredjepartsleverandøren kun bruker IP-adressen for å levere innholdet. Vi har likevel ingen mulighet til å påvirke om tredjepartsleverandøren lagrer IP-adressen, f.eks. for statistiske formål. Dersom dette er kjent for oss, vil vi informere om dette.

 

9. Bruker Spreadshirt data til nettanalyse?

Google Analytics

Dette online-tilbudet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics registrerer og lagrer data som det opprettes brukerprofiler av ved hjelp av pseudonymer. Disse brukerprofilene brukes til å analysere brukernes adferd og evalueres for å forbedre og behovstilpasse vårt tilbud. De pseudonymiserte brukerprofilene føres ikke sammen med personrelaterte data om brukeren av pseudonymet uten et spesifikt, uttrykkelig samtykke fra de personer det gjelder.

Google Analytics bruker nettkapsler («cookies») som lagres på din datamaskin og muliggjør gjenkjenning ved senere besøk på vårt online-tilbud. Informasjon som opprettes av nettkapselen om bruken av dette online-tilbudet overføres vanligvis til en server hos Google i USA og lagres der. På grunn av aktivering av IP-anonymiseringen på dette online-tilbudet, blir din IP-adresse først forkortet av Google innenfor EU og EØS-land. Kun i unntakstilfeller vil den fullstendige IP-adressen overføres til en av Googles servere i USA og forkortes der. Google følger personvernbestemmelsene i «US-Safe-Harbor»-avtalen og er registrert i «Safe Harbor»-programmet fra USAs handelsdepartement.

På oppdrag fra operatøren for dette online-tilbudet bruker Google denne informasjonen for å evaluere bruken av online-tilbudet, sette sammen rapporter om nettaktiviteter og levere andre tjenester til operatøren i forbindelse med Internettbruken. IP-adressen som overføres fra nettleseren til innenfor rammen av Google Analytics, føres ikke sammen med andre data fra Google. Google kan overføre denne informasjonen til tredjeparter, dersom dette er lovpålagt eller dersom tredjepart behandler disse dataene på oppdrag fra Google.

Du kan forhindre lagring av nettkapsler ved hjelp av innstillingene i nettleseren; vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i dette tilfellet eventuelt ikke kan bruke alle funksjoner i vårt online-tilbud fullt ut. Du kan dessuten forhindre at nettkapselen registrerer data som refererer til din bruk av online-tilbudet (inkl. IP-adressen din) for Google og bearbeiding av disse dataene av Google ved å laste ned og installere eb nettleser-plugin på denne lenken: https://tools.google.com

Dessuten kan du forhindre registreringen fra Google Analytics ved å klikke på følgende lenke. Det settes en såkalt «opt-out»-nettkapsel som forhindrer fremtidig registrering av dine data ved besøk av online-tilbudet: Deaktivere Google Analytics

Mer informasjon om brukervilkår og personvern finner du oå http://www.google.com/analytics/terms/ og på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.

Vi gjør oppmerksom på at i dette online-tilbudet er Google Analytics utvidet med koden „gat._anonymizeIp();“ for å sikre anonymisert registrering av IP-adresser (såkalt IP-masking) hos Google Analytics.

Kampyle

Dette nettilbudet benytter Kampyle, en nettanalysetjeneste fra Kampyle Ltd. („Kampyle“). Innhenting, behandling og bruk av dine personrelaterte data skjer i dette tilfellet via Kampyle. For bruken av Kampyle gjelder særskilte bruksvilkår og personvernbestemmelser som du kan finne på http://www.kampyle.com/enterprise/company/privacy-policy og på http://www.kampyle.com/enterprise/company/terms-of-use.

Andre analysetjenester

På dette online-tilbudet registrerer og lagrer andre analysetjenester data som det opprettes brukerprofiler av ved hjelp av pseudonymer. Disse brukerprofilene brukes av oss til å analysere brukernes adferd og evalueres for å forbedre og behovstilpasse vårt tilbud. For dette kan det brukes nettkapsler. De pseudonymiserte brukerprofilene føres ikke sammen med personrelaterte data om brukeren av pseudonymet uten et spesifikt, uttrykkelig samtykke fra de personer det gjelder. Du kan forhindre lagring av nettkapsler ved hjelp av innstillingene i nettleseren; vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i dette tilfellet eventuelt ikke kan bruke alle funksjoner i vårt online-tilbud fullt ut. Spreadshirt bruker følgende andre analysetjenester:

Omniture og AdLens, nettanalysetjenester fra leverandøren Adobe Systems Software Ireland Limited - mer informasjon om personvern hos Adobe Systems Software Ireland Limited finner du her: http://www.adobe.com/de/privacy og http://www.adobe.com/de/privacy/analytics. Du kan nekte dataregistering og -laring i fremtiden ved avregistrere deg på http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.

Optimizeley, en nettanalysetjeneste fra leverandøren Optimizely, Inc - mer informasjon om personvern hos Optimizely, Inc finner du på https://www.optimizely.com/privacy. Du kan nekte dataregistering og -laring i fremtiden ved avregistrere deg på https://www.optimizely.com/opt_out.

 

10. Bruker Spreadshirt social plugins?

Facebook

Vårt nettsted bruker såkalte «Social Plugins» («plugins») fra det sosiale nettverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Disse plugins er merket med Facebook-logoen eller «Like»-knappen. En oversikt over plugins finner du på http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Hvis brukeren går inn på et av våre online-tilbud som inneholder en slik plugin, blir det opprettet en forbindelse mellom brukerens nettleser og Facebooks server. Dermed mottar Facebook informasjon om at brukeren har gått inn på den tilsvarende siden på vårt nettsted. Hvis brukeren er medlem hos Facebook, kan Facebook tilordne besøket til Facebook-kontoen, såfremt brukeren er logget inn på Facebook når han/hun går inn på online-tilbudet. Hvis brukeren interagerer med en slik plugin, f.eks. ved å trykke på «Liker»-knappen eller legge inn en kommentar mens man er logget inn hos Facebook og samtidig bruker online-tilbudet, overføres den tilsvarende informasjon fra nettleseren direkte til Facebook og lagres der.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke mottar noen informasjon om innholdet i dataene som overføres og om hvordan Facebook bruker disse. Mer informasjon om dette finner du på Facebooks personvernerklæring på http://www.facebook.com/about/privacy/.

Hvis du vil forhindre en slik tilordning og bruk av data, må du logge deg ut fra din Facebook-konto før du besøker vårt nettsted.

Pinterest

Vår Internettside bruker dessuten social plugins fra det sosiale nettverket Pinterest, Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA 94301 USA. Slike plugins er markert med «pin it-knappen» («Pin it»). Ved hjelp av knappene er det mulig å dele en side eller motiver fra vårt online-tilbud hos Pinterest.

Hvis brukeren går inn på et av våre online-tilbud som inneholder en slik plugin, blir det opprettet en forbindelse mellom brukerens nettleser og Pinterests servere. Dermed mottar Pinterest informasjon om at brukeren har gått inn på den tilsvarende siden på vårt nettsted. Hvis brukeren klikker på «pin it-knappen» mens han/hun er logget inn på sin Pinterest-konto, kan han/hun lenke innholdet i dette online-tilbudet til sin Pinterest-profil. Dermed kan Pinterest tilordne den som besøker vårt online-tilbud med dennes brukerkonto.

Vi gjør oppmerksom på at vi som tilbyder ikke mottar noen informasjon om innholdet i dataene som overføres og om hvordan Pinterest bruker disse. Mer informasjon om dette finner du i Pinterests personvernerklæring på: http://about.pinterest.com/privacy.

Hvis du vil forhindre en slik tilordning og bruk av data, må du logge deg ut fra din Pinterest-konto før du besøker vårt nettsted.

Addthis

Vårt nettsted bruker en såkalt Addthis-social plugin fra leverandøren Clearspring Technologies, Inc. Addthis er en bokmerketjeneste som muliggjør oppretting av bokmerker og forenklet deling av nettsider (f.eks. via Pinterest). Når en bestilling hos Spreadshirt er fullført, kan brukeren dele den bestilte artikkelen via e-post eller ulike sosiale nettverk ved hjelp av en plugin. Addthis bruker nettkapsler. Dataene som da opprettes (f.eks. brukstidspunktet eller nettleserspråket) overføres til USA og bearbeides der av Clearspring Technologies, Inc.

Mer informasjon om databehandling og personvern hos Clearspring Technologies, Inc. finner du på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Denne nettsiden inneholder særlig opplysninger om typen data som bearbeides og formålet med bruken. Vi behandler ikke de dataene det gjelder. Du kan nekte dataregistering og -laring i fremtiden ved avregistrere deg på http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

ShareThis

Vårt nettsted bruker en såkalt ShareThis-social plugin fra leverandøren ShareThis, Inc., som muliggjør enkel deling av nettsteder (f.eks. via e-post, Facebook, Pinterest, Twitter osv.). Til dette bruker ShareThis informasjonskapsler (cookies). Dataene som da opprettes (f.eks. brukstidspunktet eller nettleserspråket) overføres til USA, der de bearbeides av ShareThis, Inc.

Personvernerklæringen til ShareThis, Inc. finner du på http://www.sharethis.com/legal/privacy/. Denne nettsiden inneholder særlig opplysninger om typen data som bearbeides og formålet med bruken. Vi behandler ikke de dataene det gjelder. Du kan nekte fremtidig registrering og lagring av data ved å melde deg av på http://www.sharethis.com/legal/privacy/.

 

11. Er opplysningene mine trygge?

Dine personrelaterte opplysninger og betalingsopplysninger overføres kryptert via Internett under bestillingsprosessen. Vi iverksetter tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre vårt online-tilbud og andre systemer mot tap, ødeleggelse, forandring og spredning av dine opplysninger av uautoriserte. Tilgangen til din kundekonto er bare mulig med angivelse av ditt personlige passord. Du må alltid behandle tilgangsinformasjonen din fortrolig og lukke nettleservinduet når du har avsluttet kommunikasjonen med oss, spesielt hvis du deler datamaskinen med andre brukere.

 

12. Hvilke samtykkeerklæringer brukes på online-tilbudet fra Spreadshirt?

Følgende samtykker har du gitt og vi har protokollert samtykket. Etter tysk telemedielovgivning er vi forpliktet til å holde innholdet i samtykkene klare så de kan hentes frem til enhver tid. Vi gjør oppmerksom på at du til enhver tid kan tilbakekalle dine samtykker med virkning for fremtiden.


Abonnere på nyhetsbrev
[Felt for angivelse av e-postadresse] [Registrere]
Abonner på Spreadshirts nyhetsbrev. Hva er det godt for?
(Avbestilling mulig til enhver tid)


Abonnere på nyhetsbrev
[Felt for angivelse av e-postadresse] [Registrere]
Personvern hos Spreadshirt:
Spreadshirt bruker kun e-postadressen din til å sende deg e-post med informasjon. Du kan til enhver tid stanse abonnementet på nyhetsbrevet.


Kundenyhetsbrev De beste produktene på markedsplassen og aktuelle tilbud fra Spreadshirts sortiment - ferskt nytt i e-postkassen din hver uke. Avbestilling mulig til enhver tid.
[Button:] Abonner


Butikkeiernyhetsbrev Vi informerer deg om spesialkampanjer, nye features og gir deg råd og tips om driften av en egen butikk. Dette nyhetsbrevet sendes ut ca. 1 gang i måneden. Avbestilling mulig til enhver tid.
[Button:] Abonner