ユニセックスジャケット ブラックライト 反応性 ネオンカラー

kurashikkuna fūdo-tsuki no jaketto dansei to josei no tame no amerikan'aparerubai dokutoku no retorona gaikan to no dansei wa ni kansha āru tenkei-tekina AA no katto ya sutairu, josei ga tanoshimu koto ga yori kaiteki ni to kajuarusaijingu o (chūmon 1 saizu chīsame no tame ni fōmufitto ijō). Pākā wa ga ari benri kangarūpoketto zenmen ni aru, futatsuori fūdo anata o atatakaku tamotsu tame ni to kinzoku-sei no jippā. Gōkana furīsurainingu hijō ni nameraka to kaitekina uchigawa ni. Kiji no jūryō: 278-Guramu/㎡. 50-Pāsento no wata, 50-pāsento poriesuteru.

blacklight effect on men hooded womens jacket
デザイン 概要
プロダクト 概要