flower of Life [2] T-Shirts and Hoodies for men and women

Flower of Life: tīshatsu to pākā.
" Seimei no hana" wa, sekai no subete no shuyōna shūkyō de mitsukeru koto ga dekimasu. Sore wa, karera ga" gurētoburanku" ni fujō to shite sakusei no patān ga fukuma rete imasu. Subete wa shisō no kurieitā ni yotte tsukura rete imasu. Kono kōzō wa mata, ongaku no kiso o keisei shi,-kyū no ma no kyori wa, tōn to hāfutōn no ma no kankaku to onajidesu. Mata, sādo hai bunretsu no saibō kōzō to onajidearu (saisho no seru wa, 2tsu no seru, sonogo 8 ni tsugini 4tsu no seru ni bunkatsu sa remasu). Onaji kōzō ga jintai to subete, denryoku shisutemu o seisei shimasu.

男性用
女性用

人生のTシャツとパーカーの花への黒光の効果
デザイン
プロダクト