Flower of Life. t-shirts and hoodies with a black licht reactive neon colors

Flower of Life: T-shirts and Hoodies with uv-neon print for men and women.
Jinsei no hana wa, himitsu no shinborudearu. Soshite uchū de mottomo shinseina patān. Mottomo ippantekina katachi wa, rokkakkei no patāndesu 19 Kanzen'na en de kōsei sa re To 36 bubun no enko, Kore wa, sonzai suru subete no minamotodesu. Mata, seimei no kajitsu to yoba rete imasu. Sore wa fukuma rete imasu 13 Jōhō shisutemu. Saisho no shisutemude wa, tatoeba, Sore ga don'na bunshi kōzō o sakusei suru koto mo kanōdesu Soshite arayuru iki saibō kōzō Sore wa uchū ni sonzai suru. Mijikai subete no ikimono de. Hana Seimei no

男性用
女性用
デザイン
プロダクト