男性 Tシャツ オーガニック ブラックライト 反応性 ネオンカラー

男性 Tシャツ オーガニック ブラックライト 反応性 ネオンカラー: Dansei no tame no kono koten-tekina tīshatsu no ichibudearu" EarthPositive korekushon" konchinentaru irui de. Sore wa kanzen ni seisaku shita saisei kanō enerugī-gen to fūryoku ya taiyōkō no yōna. Kore wa, dono yō ni CO 2 haishutsu-ryōdesu 90-pāsento sakugen suru koto ga dekiru to hikaku suru to regyurā tīshatsu seisan. Soshite, nani ga, sarani jūyō ni kono tīshatsu wa, dōyō ni binkandesu o hada ni. Yuiitsu no yūki faburikku kara tsukura reta. Kiji no jūryō: 155-Guramu/㎡. Kotton 100-pāsento o shiyō.
Insatsu gihō: Furekkusupurinto • Yaya kōtakunoaru hyōmen to namerakana sawatte miruto • Hijō ni taikyū-sei • Saidai 3 kotonaru iro dezain ni tsuki.

デザイン 概要
プロダクト 概要