女性 Tシャツ AA ブラックライト 反応性 ネオンカラー

女性 Tシャツ AA ブラックライト 反応性 ネオンカラー: Ōku no dezain ya iro no kumiawase de riyō dekimasu. Zen 3-shoku no UV purinto matawa 2-shoku no UV wa kingin metarikku to kumiawaseru.

Josei no tame no kono karuto tīshatsu no Kariforunia no raberu wa, kōhinshitsu no kiji de fitto shita kōmoku o awaseta. Anata no kitai ga mitasa ijō ni naru to, kono tīshatsu wa, anata no wādorōbu ni ōkī fukadearu koto o kakunin suru koto ga dekimasu. 145-Guramu/㎡ no hikari ikkan. (Mada ra ni gurē o nozoku: 90-Pāsento kotton, 10-pāsento poriesuteru) wata 100-pāsento.

blacklight effect on women american t-shirts
デザイン 概要
プロダクト 概要