Biracucha Shatsu toppusu ya pākā

Viracocha Tiki

Birakocha tiki - shatsu, toppusu, pākā:
Birakocha wa subarashī kuriētā to inka shinwa no yuiitsu no kamidearu. Kare no furunēmu wa APU-ritsu-gun Tiqsi Wiraqutra to konchikibirakocha desu. Birakocha wa, inka mottomo jūyōna kamideari, subete no mono ga sakusei sa re, missetsu ni umi ni setsuzoku sa re, soko kara busshitsu no uminooya to shite shira rete imasu. Birakocha wa, uchū, taiyō, tsuki,-boshi, soshite bunmei jitai o sakusei shimashita. Birakocha wa, taiyō to arashi no kami to shite sūhai sa reta. Kare wa taiyō no kare no te no naka ni inazuma to ōkan, soshite ame o shōchō suru kare no me kara orite namida no kyariadatta.

男性用
両面印刷
女性用

blacklicht effect on viacocha tiki t-shirts and hoodies
デザイン 概要
プロダクト 概要